TUM DEVLET BORCLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katılımıyla gerçekleşen birlik ve beraberlik toplantısı, darbeye karşı duruş ve buna bağlı olarak yumuşayan siyasi ortam, darbe sarsıntısına karşı güç birliği oluşturdu.

Hem ekonomiyi rahatlatma hem de iş dünyasının beklentilerini gerçekleştirme amacıyla hazırlanan vergi ve sosyal güvenlik prim affı ve yapılandırması, siyasette meydana gelen olumlu havaya paralel olarak ekonomide de rahatlama ve canlanma sağlayacak, yapılandırma yasası kısa bir zaman içerisinde TBMM’ de görüşülerek kabul edildiği takdirde Cumhurbaşkanımızın onayından sonra yürürlüğe girecek. Böylece ekonominin yaralarının da hızla sarılması mümkün olacak.

BORÇLU VATANDAŞ, FEDA DEDİ!

Ülkece darbe girişiminin ardından meydanları hıncahınç doldurmamızın vatan bölünmezliğindeki etkisi tartışılmaz bir boyutta. Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarına borçları bulunan vatandaşlarımız, yaşanan olayların ekonomiye de yansımasıyla sıkıntılı günler geçirecekti.

Yaşanan can ve mal kayıpları gündemimizde meydana gelen olaylar kadar büyük olmasa da hükümet kimsenin mağdur olmaması için çalışmaları hemen başlattı.

Vergi ve SGK prim borçları olan kişilerin borçlarına yeniden yapılandırma hakkı getiriliyor.

Vatan için feda diyen millete, hükümetin destekleri hız kesmeden devam ediyor.

KANUN TEKLİFİ TBMM’DE KABUL EDİLDİ

Ülkemize, her türlü siyasi ve ekonomik oyunlar oynansa da güçlü millet iradesiyle hareket ederek her şeyi aşabileceğimizi anlamış ve kanıtlamış olduk.

Hükümetin üzerinde çalışmış olduğu kanun tasarısının ana gerekçesi, ülkeye yatırımın desteklenmesi, borç yükünün hafifletilmesi ve istihdamın arttırılmasına yönelik olacak.

Böylelikle;

Özel sektörün kamuya olan borç yükü hafifletilecek, borçlara taksitlendirme imkânı getirilecek.

Vergi incelemesinde olan konuların yargıya intikal etmeden çözümlenmesi sağlanacak.

Vergilemede öngörülebilirliğin arttırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması amaçlanacak.

İşletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca, 6552 Sayılı Torba Kanun ile borçlarını yapılandırıp ödeyemeyenler de tekrardan bu haktan faydalanarak borçlarını taksitlendirebilecekler.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Vergiler ve vergi cezaları,

Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı,

Gümrük vergileri ve idari para cezaları,

Sigorta primleri,

Topluluk sigortası primleri,

Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,

İşsizlik sigortası primi,

Sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı,  cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacaklar.

 

GECİKME ZAMMI VE TESCİL FAİZLERİNİN TAHSİLLERİNDEN VAZGEÇİLECEK, PEŞİN ÖDEYENE %50 İNDİRİM UYGULANACAK!

Vergi, SGK prim borcu, SGDP borçları ve GSS borçları dahil tüm kamu borçlarının belirtilen kanunla birlikte yapılandırılması amaçlanmaktadır. Kanun kapsamında, 30/06/2016 tarihi ve öncesindeki borçlar yapılandırmadan faydalanacaklardır.

Yapılandırma kapsamında müracaat eden borçluların gecikme zammı ve tescil faizlerinden vazgeçilerek Yİ-ÜFE oranında tekrardan hesaplama yapılarak bir ödeme tablosu çıkarılacak.

Yapılandırma kapsamında değerlendirilen borçlar için en fazla 18 eşit taksit öngörülmektedir.

Ayrıca borcunu peşin olarak kapatanlar içinde %50 indirim uygulanacaktır.

 

DETAYLAR VE ŞARTLAR NE OLACAK?

Yapılandırmalar, 30 Haziran da dahil, bu tarihten önceki dönemi kapsayacak. Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ile İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara ilişkin hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para cezalarının tamamı ile bunların dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, bunlara bağlı fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplama yapılacak. Alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle, faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammından vazgeçilecek.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK’ya bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50 liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.

YAPILANDIRMADA HAK KAYBI

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla kez vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK’ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise dördüncü aydan başlamak üzere 2’şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.

TEMİNAT İADELERİ VE HACİZLER KALDIRILACAK

Bu düzenlemeye göre, ödenecek alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde tahsil dairesince satılabilecek.

Başvuruda bulunan ve dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şartı aranacak.

Ekonomimizin tekrardan canlanması amacıyla gösterilen çaba umarız ki vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yüzünü güldürür!

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.