BORDROYA YANSITILAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI

Özel Sağlık Sigortasının Personel Tarafından Ödenmesi;

Özel Sağlık Sigortası personel tarafından ödenirse, poliçe tutarına bakılır ve işyerinin muhasebe departmanına ibraz edildikten sonra muhasebe departmanı personel için bordro hesaplaması aşağıdaki gibi olacaktır;

Normal Bordro hesaplamasında Gelir Vergisi Matrahının bulunabilmesi için Brüt Ücretten SGK Primi(%14), SGK İşsizlik İşçi Payı (%1) düşülerek bulunmaktadır fakat burada Poliçe taksiti olan tutarın da Brüt Ücretten düşülmesi durumunda personelden kesilecek gelir vergisi daha az olacağından, personelin maaşını pozitif etkileyecektir.

Örnek Bordro ;

Brüt Ücret                              : 2.558,40

SGK İşçi Payı(%14)                  : 358,18

SGK İşs.İşçi Payı(%1)               : 25,58

Poliçe Tutarı                           : 250,00

Gelir Vergisi Matrahı             : 1.924,64 (2.558,40 – 358,18 – 25,58 – 250,00)

Hesaplanan Gelir Vergisi       : 288,70

Asgari Geçim İndirimi            : 191,88

Ödenen Gelir Vergisi             : 96,82

Damga Vergisi   (0,00759) : 19,42

Ödenecek Net Ücret              : 2.058,40 (Normalde personele ödenecek ücret Özel Sağlık Sigortası olmasaydı 2.020,91 TL olacaktı fakat devlete ödenmeyen vergi farkı personele ödenmiştir. Personel 37,49 TL fazla ödeme almıştır.)

Yukarıda belirtmiş olduğum durumda işveren için ek bir maliyet oluşmamış sadece Devlete ödenecek 37,49 TL fark işçiye ödenmiştir.

Özel Sağlık Sigortasının İşveren Tarafından Ödenmesi;

Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden; 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun 80. Maddesi birinci fıkrası (b) bendinde; “Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz” ifadesi yer almaktadır. Buna göre, aylık toplamı asgari ücretin yüzde otuzu (2.558,40 x 0,30) 767,52 TL’yi geçmeyen Özel Sağlık Sigortaları prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır.

Gelir Vergisi Yönünden; GVK’nın 63.Maddenin 3.bendinde belirtilen “Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.).”ifadesi yer almaktadır. Buna göre, poliçe tutarı elde edilen ücretin %15’ini aşmadığı halde ve yıllık asgari ücretin yıllık tutarını aşmaz ise Gelir Vergisine tabi tutulmayacaktır.

Ayrıca İşverenler, 193 sayılı Gelir vergisi Kanunu’nun 40.maddesi gereği çalışanları adına ödemiş oldukları özel sağlık sigortaları poliçe tutarlarını sınırsız olarak ticari kazançlarından indirebilmektedirler.

Damga Vergisi Yönünden; 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 4. Maddesine göre, işverenler tarafından ödenen özel sağlık sigortalarınından Damga Vergisi kesintisi yapılacaktır.

Örnek Bordro;

Brüt Ücret                              : 2.558,40

SGK İşçi Payı(%14)                  : 358,18

SGK İşs.İşçi Payı(%1)               : 25,58

Poliçe Tutarı                           : 250,00

Gelir Vergisi Matrahı             : 2.174,64 (2.558,40 – 358,18 – 25,58)

Hesaplanan Gelir Vergisi       : 326,20

Asgari Geçim İndirimi           : 191,88

Ödenen Gelir Vergisi             : 134,32

Damga Vergisi Matrahı         : 2.808,40 (2.558,40 + 250,00)

Damga Vergisi  (0,00759)*   : 21,32

Ödenecek Net Ücret              : 2.020,91

*Asgari ücretli birisi için 19,41 TL olan Damga vergisi, özel sağlık sigortasının poliçe tutarından da damga vergisi kesilmesiyle birlikte 1,90 TL artmıştır.

Not: Örnek Bordro hesaplamaları Asgari ücretin brüt tutarı olan 2.558,40 TL baz alınarak yapılmıştır.

2 YORUMLAR

  1. Sayın Savaş Şen,
    Bir hesaplama konusunda bilgi rica edeceğim. 2020 Ocak ayı hesaplaması, 33.200 TL brüt ücreti olan çalışan 1.524,15 TL hayat sigortası primi ödüyor. 780 tl de işveren onun adına özel sağlık sigortası ödüyor. Bordro hesabını yukarıda açıkladığınız gibi iletebilir misiniz. Yardımınızı rica eder, i akşamlar dilerim.

  2. Sayın Şavaş Bey

    İşveren çalışan adına 500 TL özel sağlık sigortası primi ödüyor.Çalışan başka hayat sigortalarınada 2943 ödeme yapmış.
    Bu durumda Vergiye tabi brüt ücretten 2943 vergi indirimimi yapılır yoksa 2443 TL vergi indirimimi yapılır.(İş verenin ödediği miktar kadar vergi indirimi azalırmı)

    Teşekkür ederim

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.