KVKK ve GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Gizlilik

SGK Kurumsal olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca uymakla yükümlü olduğumuz yükümlülükler kapsamında hazırlanan işbu gizlilik politikasının amacı SGK Sosyal Güvenlik Kurumsal Danışmanlık ve Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (SGK Kurumsal) ’a ait olan www.sgkdanismanlik.com (web sitesi) alan adına sahip web sitemizi ziyaret eden ziyaretçiler/kullanıcılar ile ilgili olarak, siteyi ziyaret ettikleri durumlarda kendi rızalarıyla paylaştıkları bilgi/verilerin işlenme süreçleriyle ilgili bilgilendirilmeleridir.

2. İşlenebilecek/Toplanabilecek Veriler

SGK KURUMSAL’a ait olan web sitesini kullanan/erişen ziyaretçiler/kullanıcıların bu kullanım/erişim sırasında paylaşacakları ve tarafımızca işlenebilecek veriler;

 • 2.1 İletişim Formu aracılığıyla paylaşılacak bilgiler (Adı – Soyadı – E-mail Adresi)
 • 2.2 Mesaj içeriğinde paylaşacakları Talep / Şikayet bilgileri ve Mesajın Konusu
 • 2.3 Ayrıca SGK KURUMSAL olarak hizmet aldığımız ( Google Analytics, Google Search Console, Yandex Metrica, Hotjar, Facebook Pixel ) internet sitelerinin çerez kullanımı vasıtasıyla topladığı ve bizle paylaştığı bazı verilerdir.

Çerez (Tanımlama Bilgisi) Kullanımı

SGK KURUMSAL olarak doğrudan web sitemiz aracılığıyla çerez kullanarak bir veri işleme süreci gerçekleştirmemekle birlikte, hizmet aldığımız internet siteleri aracılığıyla çerez kullanımı yapılarak bir veri toplama işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

2.3.1 Google Analytics

Kullanıcı/Ziyaretçilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, IP adresi, Kullanıcı/Ziyaretçilerin web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları bilgisini sağlamaktadır. Google Analytics Hizmet ve Koşullar sayfası: https://www.google.com/analytics/terms/tr.html

2.3.2 Google Search Console

Kullanıcı/Ziyaretçilerin Google arama motorundan hangi sorguları yazarak SGK KURUMSAL’ a ulaştıkları bilgisini paylaşmaktadır. Google Ürünleri ile ilgili olarak Google’ın SGK KURUMSAL’a verdiği/sağladığı hizmet için gizlilik bildirimi ile ilgili bilgilerin yer aldığı url:https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=tr

2.3.3 Yandex Metrica

Siteye giren kişilerin sayıları, demografik özellikleri (ülke, şehir, cinsiyet, ilgi alanları, yaş aralığı v.b.) kullandıkları cihaz, sistem bilgisi, web sitemizde hangi sayfaları kullandıkları, sitede nereye tıkladıkları bilgilerini sağlamaktadır. Yandex Metrica’nın bize verdiği hizmet için gizlilik bildirimi  https://metrica.yandex.com.tr/about/info/privacy-policy Yandex Metrica Servisin Kullanım Şartları: https://yandex.com.tr/legal/metrica_termsofuse/

2.3.4 Hotjar

Siteye giren kullanıcıların, cihaz ve işletim sistemi bilgilerini beraberinde site içerisinde dolaştıkları sayfaları ve mouse (imleç) hareketlerini kaydederek bildirmektedir. Hotjar servisinin gizlilik sözleşmesi linki : https://www.hotjar.com/terms

2.3.5 Facebook Pixel

SGK KURUMSAL olarak web sitemize giren kullanıcıların, dolaştıkları sayfaların bilgisini Facebook ile paylaşıyoruz ve bu bilgileri Facebook ve Instagram üzerinden reklam verirken kullanıyoruz. Basit bir anlatımla web sitemize giren kişilerin Facebook ve Instagram sayfalarında bizim reklamlarımızın gösterilmesi için Facebook a giren kişilerin bilgileri gönderiliyor. Facebook’un bize sağladığı hizmetler ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfa: https://tr-tr.facebook.com/help/562973647153813?helpref=faq_content Sitemizi kullanan kişilere reklam vermemizi sağlayan Facebook kullanıcılarının reklam tercihleri hakkında bilgi sahibi olabileceği ve bu tercihleri belirleyebileceği url: https://tr-tr.facebook.com/help/247395082112892

Kullanıcı/Ziyaretçi olarak eğer çerez kullanımını önlemek istiyorsanız; Chrome tarayıcılarda Ayarlar > Gelişmiş ayarları göster… > Gizlilik > İçerik Ayarları > Çerezler > İstisnaları Yönet yolundan veya chrome://settings/cookies adresinden (yardım),

Internet Explorer’ da Araçlar düğmesini ve ardından İnternet seçeneklerini seçin > Gizlilik sekmesine tıklayın > Ayarlar bölümünden tüm tanımlama bilgilerini engellemek için kaydırıcıyı yukarı hareket ettirin ya da hepsine izin vermek için aşağı hareket ettirerek Tamam’ı seçin.

Firefox tarayıcılarda Seçenekler > Gizlilik > Geçmiş > Geçmiş için özel ayarları kullansın > Sitelerden çerezleri kabul et > Ayrıcalıklar yolundan veya about: preferences – privacy adresinden (yardım) çerezleri sitem için devre dışı bırakabilirsiniz.

iOS Safari > Telefonunuzda Ayarlar simgesine dokunun > Safari Çerezleri Engelle Her Zaman Engelle’ ye dokunun. > 5 dakika bekleyin ve uygulamayı açın. Diğer tarayıcılar için, tarayıcınızın ayarlar bölümünden veya yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çerez kullanımının önlenmesi internet sitelerinin kullanımı noktasında ilgili internet sitesinin tüm özelliklerinden yararlanamamayı veya eksik yararlanma sonucunu doğurabilir.

Web sitesini kullanan kullanıcılarımıza siteye girişlerinde kullanım kalitesini arttırmak, site kullanımını kolaylaştırarak kullanımdan alınan faydayı arttırmak ve web sitemizi geliştirip güvenlik açıkları ihtimalini önlemek gibi amaçlarla kullanıcı/ziyaretçilerin web sitesine girdiklerinde ziyaret ettikleri/ulaştıkları bölümlere ilişkin verileri işliyoruz. Kullanıcı/Ziyaretçiler, siteye giriş yaptıkları andan başlayarak, iletişim formunu kullanmaları da dâhil ayrılmalarıyla son bulan süreçte, buraya kadar bahsedilen verilerin işlendiği konusunda bilgilendirildiklerini ve bu kapsamda SGK KURUMSAL tarafından gerçekleştirilecek veri işleme sürecine rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler.

3. Veri İşleme Sebepleri ve Verilere Erişebilecek Kişiler

KVK Kanunu uyarınca verilerin işlenebilmesi için ilgili kişinin rızasının alınması gerekli olmakla birlikte bazı istisnai hallerde ilgili kişinin rızası olmasa dahi bu veriler işlenebilecektir. Bu haller;

 • a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • d) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • e) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • f) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • g) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

SGK KURUMSAL olarak, web sitemizi kullanıcı/ziyaretçiler açısından daha fazla geliştirmek, sunduğumuz hizmetler hakkında kullanıcı/ziyaretçileri bilgilendirmek, hizmetlere ilişkin memnuniyetlerini/şikâyetlerini öğrenmek, web sitesini daha güvenli hale getirmek ve web sitesi üzerindeki hata/eksiklerin giderilmesi, yeni hizmetlerimizin tanıtımını yapmak gibi gerekçelerle sınırlı olmak üzere bir veri işleme süreci gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda veri sahibi kullanıcı/ziyaretçiler, web sitesini ziyaret ettiklerinde/kullandıklarında bu kapsamda işlenecek verilere ilişkin rızalarının olduğunu kabul ve beyan ederler. Bunun dışında gerçekleşecek herhangi bir veri işleme süreci içinse SGK KURUMSAL, KVK Kanunu uyarınca ilgili kişinin rızası hilafına hareket etmeyeceğini ve rızasını aldıktan sonra bir veri işleme sürecine gireceğini taahhüt eder. SGK KURUMSAL yukarıda bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında verileri aşağıdaki kişilerle paylaşabilir. Web sitesi ziyaretçi/kullanıcıları bu hususta açıkça bilgilendirildiklerini ve bu tarzda bir paylaşıma peşinen rıza gösterdiklerini kabul ederler. Paylaşım yapılabilecek kişiler;

 • Şirket iştirakleri, çalışanları, ortakları/hissedarları, yetkilileri, iş ortakları
 • Outsource (Dış Kaynak Hizmetleri) hizmeti aldığı kurumlar ve kurumlara ait internet siteleri (Şirketin sunduğu hizmet kapsamında SMS gönderimi yapanlar dahil olmak üzere)
 • Araştırma (Research) Şirketleri
 • Hukuk büroları

4. Kullanıcı’ nın Verilere Erişim Hakkı Ve Talepler

Kullanıcı/ Ziyaretçiler, KVK Kanunu tarafından kendilerine tanına hak/yetkiler çerçevesinde, SGK KURUMSAL’ e başvurarak kendileriyle ilgili:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Kişisel veri sahibi kullanıcı / ziyaretçiler KVK Kanunu uyarınca SGK KURUMSAL’a yukarıdaki taleplerine ilişkin olarak Başvuru Formu vasıtasıyla başvurabilir. Başvurular, KVK Kanunu’nun 13’ üncü maddesinin 2’ inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde cevaplandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret SGK KURUMSAL tarafından veri sahibinden alınabilir.

KVK Kanunu uyarınca SGK KURUMSAL talebi kabul edebilir veya gerekçesini açıklayarak reddedebilir ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde SGK KURUMSAL tarafından gereği yerine getirilecektir. KVK Kanunu uyarınca başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Ziyaretçi/Kullanıcı KVK Kanunu uyarınca SGK KURUMSAL’a sağlamış olduğu bilginin tam, doğru ve güncel olduğu taahhüt eder ve bu taahhüde aykırılık oluşturacak bir durumun varlığı halinde tüm sorumluluk kullanıcı/ziyaretçilere ait olacak olup, SGK KURUMSAL’ in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

5. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi ile Kişisel Verilere İlişkin Alınacak Önlemler

KVK Kanunu uyarınca, KVK Kanun’ u ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resmen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu hüküm kapsamında SGK KURUMSAL elde ettiği kişisel verileri işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

KVK Kanunu uyarınca Veri sorumlusu;

 • a) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • b) Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • c) Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır.

Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, birinci fıkrada belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur.

Veri sorumlusu, kendi kurum veya kuruluşunda, bu Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır

Veri sorumluları ile veri işleyen kişiler, öğrendikleri kişisel verileri bu Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.

SGK KURUMSAL bu kapsamda sayılan yükümlülüklerin tamamına uyduğunu taahhüt eder.

Kullanıcı / Ziyaretçiler işbu gizlilik politikasında yer alan tüm konular hakkında bilgi sahibi olduklarını ve bu kapsamda SGK KURUMSAL’ın bir veri işleme süreci gerçekleştirdiği hususu hakkında tam ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduklarını kabul ederler.

SGK KURUMSAL, işbu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve bir değişiklik yaptığında bu değişiklikler web sitesinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.

2 YORUMLAR

 1. I’m very pleased to uncover this website. I want to
  to thank you for ones time due to this fantastic
  read!! I definitely appreciated every little bit of it and
  I have you saved as a favorite to check out new things on your
  web site. Photo PORN (worldcup072018.com)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.