15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerimize sağlanan haklar…

15 Temmuz’da hain darbecilere direnirken şehit düşünlerin yakınları ve gazilere birçok hak sağlandı. Ek ödemi, tazminat, kamuda istihdam, faizsiz konut kredisi, ücretsiz seyahat, eğitim öğretim yardımı, elektrik, su indirimi bunlardan bazıları. İşte 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gazilerimizin hakları…

Hain darbe girişiminin olduğu o karanlık geceden bugüne tam dört yıl geçti. Vatan ve demokrasi uğruna 15 Temmuz’da darbe girişimine karşı Türk milletinin yazdığı destan tarihin sayfalarına kazındı. 248 vatandaşımız hainler tarafından şehit edilirken 2193 Vatandaşımız da gazi oldu. Maddi açıdan dünyaları versen şehit ve gazi yakınlarına ne fayda, kimler geri gelebilir? Hangi gazimizin vücudunda açılan bir kurşun yarası parayla kapanabilir.  Tankın altına yatan, mermilere göğüs geren kahramanların destansı öykülerini Türk milleti hiçbir zaman unutmayacak. Bu hain darbe girişiminin 4. Yıl dönümünde şehit ve gazilerimizin beklentilerini ve düzenlenen haklarını sizler için derledik.  Vatan için cansiperane eylemlerde bulunan bu kişilere bir kez daha şükranlarımızı sunuyor, şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. 

Şehit yakınları ve gazilerimizin talepleri!

Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişimi sonrası hayatlarını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız 675 sayılı KHK kapsamında şehit ve gazi kabul edildi. Ve yine bu KHK kapsamında bazı haklar düzenlendi. Mevcut durumda birçok şehit yakını ve gazimiz KHK kapsamından çıkarılıp 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Şehit ya da Gazi sayılmasını talep ediyorlar. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yine 675 sayılı KHK kapsamında şehit ve gazi yakınlarına belirli oranlarda tazminat ödemeleri yapılmıştır. Bu tazminatlar vefat ve malullük durumuna göre 13 Bin TL ile 88 Bin TL arasında değişmektedir.  Haklarını savunmakla ödeyemeyeceğimiz o insanlar için düzenlenmiş olan tüm hakların listesini 15 Temmuz Şehit Yakını ve Gazilerimiz için derledik. 

-15 TEMMUZ ŞEHİT YAKINLARINA SAĞLANAN HAKLAR-

1.Aylık Bağlanması Şehitlerimizin kanuni mirasçılarına Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmaktadır.  Bağlanacak aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınmakta, ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve kademe üzerinden hesaplaması yapılmaktadır. 

2.Nakdi Tazminat Ödemesi Şehitlerimizin kanuni mirasçılarına tazminat ödenmiştir. 

3.Ek Tazminat Şehitlerimizin kanuni mirasçılarına nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ek tazminat ödenmiştir. 

4.İstihdam Hakkı  Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 2 kişi kamuda istihdam edilecektir. 

5. Faizsiz konut kredisi Şehitlerin öncelikle dul eşine, eşi hayatta değilse veya evlenmişse kredi kullanacak çocuklardan en az birisinin yetim aylığı almakta olması kaydıyla aylık bağlanma koşullarına bakılmaksızın talepte bulunan çocuklarına müştereken, bu kişiler bulunmadığı takdirde de öncelikle anaya olmak üzere ana veya babasına konut sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilecektir.  2019 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 137.000 TL’dir.

6.Ücretsiz seyahat hakkı Şehitlerimizin anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir.

7.Elektrik ve su indirimi Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40’tan az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler. 

8.Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı Şehitlerimizin çocuklarına ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yükseköğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır.  Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir. Şehitlerin dul ve yetimlerine 40.000 gösterge yılın ilk dönemindeki rakamın Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ek ödeme yapılmaktadır.

9.Mesken Vergisi Muafiyeti Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

10.Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan alacakları hak sahipliği belgesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

11.Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilir.

12.Sosyal Tesislerden Yararlanma 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

13.Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

14.Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

15.Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği) Gazilerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.

16.Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti Gazilerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

17.Özel Tüketim Vergisi Muafiyeti Şehitlerin eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya babasından birisine bir defaya mahsus olmak üzere araç alımında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır.

18.Askerlik Muafiyeti 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemlere, görevi olmadığı halde mukavemet ederken şehit olanların kendinden olma erkek çocukları ile aynı anne ve babadan olan kardeşlerinin tamamına askerlik muafiyeti hakkı sağlanmıştır.

-15 TEMMUZ GAZİSİ VE YARALILARIMIZA SAĞLANAN HAKLAR-

1.Aylık Bağlanması Malul hale gelen sivil vatandaşların, kendilerine Sosyal Güvenlik Kurumunca aylık bağlanmaktadır.

2.Nakdi Tazminat Ödemesi Yaralanan vatandaşlarımıza tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık kuruluşunun kayıtları esas alınmak suretiyle, engellilik ve yaralanma derecesi esas alınarak göre nakdi tazminat ödenmiştir.

3.Ek Tazminat veya Emekli İkramiyesi  15 Temmuz darbe girişiminde malul olan gazilere nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ek tazminat ödenmiştir.

4.İstihdam Hakkı Malullerin kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam 1 kişi kamuda istihdam edilecektir.

5.Faizsiz konut kredisi: Malul olanlara bir konut ile sınırlı olmak üzere Toplu Konut İdaresince faizsiz olarak kredi verilecektir.  2019 yılı itibariyle faizsiz konut kredisi tutarı 137.000 TL’dir. 

6.Ücretsiz seyahat hakkı: Gazilerimizin kendileri, anne, baba ile eş ve 25 yaşını doldurmamış çocukları yurtiçinde Devlet Demiryollarında, Denizyolları Şehir Hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecektir. 

7.Elektrik ve su indirimi: Şehitlerimizin hak sahipleri, tahakkuk ettirilecek su ücretini % 50’den ve elektrik ücretini de % 40 tan az olmamak üzere belirlenen tarifeler üzerinden kullanım hakkına sahiptirler.

8.Ek Ödeme ile Eğitim Öğretim Yardımı: Gazilerimizin çocuklarına ilköğretim öğrencileri için (1250), lise öğrencileri için (1875) ve yükseköğrenim öğrencileri için (2500) gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar her yıl eğitim ve öğretim yardımı yapılmaktadır.  Bu yardımlar, 01 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yılda bir kez olmak üzere ve ilgili eğitim öğretim yılında öğrenci olduklarını gösterir belge ile müracaat edenlere, başvurularını izleyen ay içinde SGK tarafından toptan ödenir. Gazilere SGK tarafından aylık bağlanmasına esas olan tarihten geçerli olmak üzere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılır. Her yıl ödenecek miktar, malullük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

Malûllük Derecesi Göstergeler
1 40 000
2 36 000
3 31 000
4 28 000
5 25 000
6 22 000

9.Sağlık Yardımı Bu kapsamda aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacaktır. Aylık bağlanan malullerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanacaktır. Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacaktır. Ayrıca, tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen süre içerisinde verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacaktır.

10.Bakım ücreti: Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilerimize asgari ücretin net tutarının iki katı tutarında aylık bakım ücreti ödenmektedir.

11.Mesken Vergisi Muafiyeti Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek mesken için geçerli olup, bu haktan yararlanmak isteyenlerin konutun bulunduğu yerdeki Belediye Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

12.Çocukların Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okutulması Özel öğretim kurumları, öğrenim gören öğrenci sayısının % 3’ünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür ve ücretsiz okutmada şehit ve malul gazi çocuklarına öncelik verilir. Bu haktan yararlanabilmek için hak sahiplerinin SGK’dan alacakları hak sahipliği belgesi ile İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ya da ilgili özel öğretim kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

13.Şehitler /Gaziler Gününde İdari İzin 2005/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan şehit eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri, 18 Mart Şehitler Gününde, kamu kurum/kuruluşlarında görevli olan malul gaziler ve eşleri 19 Eylül Gaziler Gününde idari izinli sayılır. Uygulama kişilerin çalıştıkları kurumlar tarafından yerine getirilir.

14.Sosyal Tesislerden Yararlanma 2006/16 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince; şehitlerimizin eş, anne, baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri, bunların eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal tesislerden bu kurum ve kuruluşların kendi personeline uyguladığı ücret tarifesine göre yararlandırılır. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

15.Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma Şehit dul ve yetimleri ile gaziler; “Müze ve Ören Yerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul Ve Esaslar Yönergesi” esaslarına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait tarihî ve turistik yerlerden ücretsiz olarak istifade edebilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

16.Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, sezon boyunca gazi, şehit dul ve yetimlerine oyunlar, ücretsiz olarak izlettirilmektedir. Ücretsiz seyahat kartları aynı zamanda tanıtım amaçlıda kullanılabildiği için hak sahiplerinin bu kart ile ilgili kurumlara müracaat etmeleri gerekmektedir.

17.Kredi ve Yurtlar Kurumu (Yurt ve Kredi Önceliği) Gazilerimizin çocukları devlete ait yurtlar ile öğrenim kredileri ve burslardan öncelikle yararlandırılırlar. Ayrıca bu çocuklardan, devlete ait yurtlarda kalmaları halinde kendilerinden yurt ücreti ve depozito alınmamaktadır.

18.Yükseköğrenim Harç ve Ücret Muafiyeti Gazilerimizin eş ve çocuklarının durumlarını gösterir belge ile öğrencisi oldukları üniversitenin ilgili birimlerine başvurmaları gerekmektedir.

19.Gazi Unvanı Verilmesi 675 sayılı KHK’nın 14’üncü maddesi ile 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle malul olan kamu görevlileri ve siviller ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı oldukları sırada yaralanan kamu görevlileri ve sivillere, yaralanma derecesine bakılmaksızın gazilik unvanı verilmiştir.

Son söz Mustafa Kemal Atatürk’ün olacak, anlamayan bir kez daha okuyacak!! 

Mazinin kararsız, çürümüş zihniyeti ölmüştür. Bütün dünya bilmelidir ki, Türk milleti hakkını, haysiyetini, şerefini tanıtmağa kadirdir. Türk vatanının bir karış toprağı için bütün millet bir vücut olarak ayağa kalkar. Haysiyetinin bir zerresine, vatanın bir avuç toprağına vuku bulacak tecavüzün bütün mevcudiyetine vurulmuş darbe olacağını artık Türk milletinin fark etmediğini sanmak hatadır.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.