İhbar/Kıdem Tazminatı Hesaplama
Hesaplamaya Esas Gün:
Kıdem Tazminatina Esas Ücret:
Kıdem Tazminatı Tutarı (Brüt):
Damga Vergisi:
Net Ödenecek Kıdem Tazminatı:
İhbar Günü:
İhbar Tazminatı (Brüt):
Gelir Vergisi Kesintisi:
Damga Vergisi Kesintisi:
Net İhbar Tazminatı:
Toplam: