Fazla mesai hesaplaması

Gamze ünal asked 1 sene ago

Fazla mesai hesaplamasında agi dahil mi agi hariç mi hesaplama yapılır? Eğer firma fazla mesai hesaplarken agi hariç hesaplama yapıyorsa bu konuyla ilgili nasıl bir cezası vardır?

1 Answers
Yönetici Staff answered 1 sene ago

Merhabalar,
Fazla mesai ödemeleri brüt ücret üzerinden AGİ dahil şekilde hesaplanır. Öncelikle brüt tutar 225’e bölünerek saatlik ücret bulunur. Çıkan sonucun %50 fazlası şeklinde saatlik brüt ücret belirlenir. Bulunan brüt mesai tutarı bordroya işlenir, yasal kesintiler yapıldıktan sonra neti işçiye ödenir.
Fazla mesai ödemesini gerçeğe uygun yapmayan yada hiç yapmayan işverenlere farklı farklı iadari para cezaları uygulanır. Öncelikle kayıt ve belgeleri gerçeğe uygun bildirmediği için her hatalı bildirime bir brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanır. İşçiye de direk haklı fesih hakkı tanınır.