İzin ücreti

Zafer Muratoğlu asked 9 ay ago

İyi günler kamuda çalışan kadrolu işçiyim 358 gün kullanmadığım izinlerim var emekli olmak istiyorum ancak kurum izin ücretlerini ödememek için izinlerimi kullandırıp emekli olmamı istiyor bu dayatması yasalmıdır,ben kullanmadığım izin ücretlerini almak istiyorum tşklr

1 Cevaplar
Yönetici Staff cevaplanmış9 ay önce

Merhaba,
Yıllık izin ücretinin ödenmesi izin yönetmeliğine uygun bir durum değildir. Yıllık izinlerden vaz geçilmesi yada feragat edilmesi de yönetmeliğe uygun değildir. (Yargıtay “Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti istemesi mümkün değildir…”kararında da belirtildiği üzere iş sözleşmesi sona ermediği sürece işçi kullanmadığı yıllık izinlere ait ücreti isteyemez.) 
İşyeriniz hizmet akdinizin devam etmesi durumunda yıllık izinlerinizi sizi izne çıkararak kullandırabilir. Ancak istifa etmeniz durumunda kullanmadığınız yıllık izin ücretlerinizi ödemek zorunda kalacaklardır. Bu durumda kıdem tazminatınızı talep etme şansınız riske girecektir. 
Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olur yazısı alarak işakdinizin emeklilik koduyla sonlandırılmasını, kıdem ve yıllık izin alacaklarınızın hesaplanarak tarafınıza ödenmesini talep eden bir yazıyla işyerinize bildirin. (Yargıtay “4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.) 
Talebiniz 15 gün içerisinde karşılanmaz ise bir avukat aracılığı ile ihtarname göndermeniz, iş akdinizi tek taraflı olarak haklı nedenle fesh ettiğinizi bildirmeniz gerekecektir. Uzlaşma yoluna gideceklerdir, gitmezlerse gecikme zammı ve faizleriyle birlikte mahkeme sonunda yine haklarınızı alacaksınız.